فهرست دانشپذیران

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8508″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

حسن فعال

کارشناس ارشد مهندسی سیستم های مخابراتی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8507″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

کامبیز بصیری

کارشناس مهندسی صنایع چوب

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8506″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

ابوالفضل نظاره

کارشناس ارشد  مدیریت مالی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8504″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

جعفر ثنایی

مهندسی صنایع سلولزی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8512″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

محمد منشوری

کارشناس ارشد برق مخابرات

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8511″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهدی زادسرور

کارشناس مهندسی عمران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8510″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهدی خنیاگر

کارشناس مهندسی مکانیک

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8509″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

کریم قره باغی

کارشناس علوم اجتماعی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8557″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

داریوش مهدیزاده

کارشناس حسابداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8556″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهرداد اسدیان

کارشناس مهندسی عمران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

علی بختیاری

کارشناسی ارشد MBA

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8514″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

شهرام سلحشور

کارشناس مهندسی عمران

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8561″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

کیانا نقیب زاده

کارشناسی مهندسی مکانیک

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8560″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

سیامک طبسی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8559″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

امیر اسدشیر

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8558″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

حسن ابراهیمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8564″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

سید سعید حسینی

کاردانی علوم هوایی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8563″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

رضا زاهدی تیر

کارشناسی متالوژی جوش

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مجید نمازی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8562″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

علی کاویان

کارشناسی مدیریت صنعتی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

ابوالفضل ریاضی منفرد

کارشناس مهندسی صنایع

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8567″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

سید محمد نبوی

کارشناس اقتصاد نظری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8566″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

محمدرضا خیراندیش

کارشناسی کامپیوتر

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8565″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

جلال حاج علی اکبری

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

سعید امانی

کارشناس تربیت بدنی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

هدایت فروتن

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مجتبی یزدانی

کارشناس مهندسی صنایع

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهیار بهرامی فریدونی

متخصص جراحی فک و صورت

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8741″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهدی خرازی

کارشناس عمران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

داود موسوی

کارشناس مهندسی صنایع

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

سارا میران

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8752″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

نسیم پولاد

کارشناس کامپیوتر

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

داود کتال

کارشناس ارشد حسابداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

محمدحسین صمصام

کارشناس برق صنعتی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

یاسر جلالی

کاردانی حسابداری

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

ایمان براتی

کارشناس برق

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مالک خجسته نژاد

کارشناس ارشد اقتصاد

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

مهدی سلیمی

کارشناس ارشد مهندسی برق

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

فرهاد شاماری

کارشناسی الکترونیک

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

نیما شوکتی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8555″ alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”chino”][vc_column_text]

داود بابکان

کارشناس ارشد زمین شناسی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

جشنواره عیدانه محصولات آموزشی آساسرمایهبرای ورود به جشنواره کلیک نمایید.
+
دانلود فایل پاورپوینت همایش
فایل را دانلود میکنم
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فایل آموزش نرم افزار ادونس گت همین حالا فرم زیر را تکمیل نمایید و آموزش خود را شروع کنید
*اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دیگر هیچ فرصتی را از دست ندهید
می توانید از آموزش های رایگان ما بهره مند شوید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دانلود فایل صوتی توصیه های معامله گری
کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد کنید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 30 درصد
کوپن تخفیف ویژه محصول آموزشی الیوت و نرم افزار Advance GET
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به آموزش این نرم افزار علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 48 ساعت اعتبار دارد.
همایش بررسی بازار و افق های پیش رو
برای رزرو صندلی کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد نمایید.
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 200 هزار تومانی
ویژه دوره تحلیل تکنیکال جامع
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
کوپن تخفیف 120000 هزار تومانی
کوپن تخفیف ویژه دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا یک هفته اعتبار دارد.
هدیه اولین بارش برف پاییزی
کوپن تخفیف 20% ویژه محصولات آموزشی آسا
این کوپن فقط تا 15 آذرماه اعتبار دارد.
جشنواره یلدای شگفت انگیز
کوپن تخفیف 25% ویژه محصولات آموزشی آسا
اعتبار از 28 آذر لغایت 8 دی ماه
Do you want massive traffic?
Scelerisque augue ac hac, aliquet, nascetur turpis. Augue diam phasellus odio lorem integer, aliquam aliquam sociis nisi adipiscing hacac.
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
* we never share your details with third parties.
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود میکنم
 • Goblinus globalus fantumo tandempo
 • Scelerisque cursus dignissim donus
 • Montes vutario lacus quis arcupolisio
 • Leftomato denitro oculus tepircos den
 • Spiratio dodenus christmas popupius
 • Afrenius globalus spiritum tandempo
 • Fitatos vutario lacus quis arcup delis
All rights reserved © Company Name, 2014
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فایل دانلود راهنمای فارسی نرم افزار
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
Advanced GET
فایل مقاله تاتی تاتی با آتی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش اول
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش دوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش سوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی گذری بر منابع پرایس اکشن
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی اثر روانشناسی بر متغیر های فردی مهم در ساخت سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی اهمیت روانشناسی و انتخاب تایم فریم مناسب
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی افزایش بهره وری در معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی چه بازارهایی را معامله کنیم؟
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی حد ضرر و نقاط ورود
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
ویژه دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 72 ساعت اعتبار دارد.
کوپن تخفیف
%10
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
شروع افتتاح حساب معاملات
(جهت خرید و فروش سهام، اوراق اسناد خزانه، تسهیلات مسکن و...)
(اخذ کد بورسی)
قدم به قدم در بازار سرمایه در کنار شما هستیم.
کارشناسان ما در مجموعه آساسرمایه هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما فعالان بازار در حوزه آموزش هستند تا بهترین دوره های آموزشی را با توجه به شرایط شما پیشنهاد دهند.
متشکریم. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.
دانلود رایگان!
دوره آموزشی الفبای بازار بورس به زبان ساده
دانلود فایل صوتی بررسی هفتگی بازار بورس
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش اول)
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش دوم)
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی مصاحبه با شهاب موسوی
موضوع: بیت کوین (Bitcoin)
دانلود فایل صوتی بررسی هفتگی بازار بورس
شهاب موسوی
دوره صوتی ثروتمندان خودساخته در بورس
--------------------------------------------------------
جلسه اول: چگونه افراد از طریق سرمایه گذاری ثروتمند می شوند؟
12 نکته که در رابطه با بیت کوین باید بدانید
دوره صوتی ثروتمندان خودساخته در بورس
--------------------------------------------------------
جلسه دوم
دانلود فایل صوتی 7 گناه نابودگر برای معامله گران
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی بررسی وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال
شهاب موسوی
دانلود فیلم جلسه اول دوره کلوپ