معرفی دو نوع از بازار های مالی

با گذشت زمان و توسعه نیاز ها و خواسته های افراد و همچنین نیاز به افزایش درآمد و کسب سود، افراد تمایل بیشتر ی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف پیدا کرده اند. یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری، بازارهای مالی هستند. در این مقاله سعی شده است که توضیحات اولیه جهت آشنایی با دو نوع از پرطرفدارترین بازارهای مالی ارائه شود.

انواع بازارهای مالی:

 

۱- بازار اختیارات (Options) :

بازارهای اختیار معامله، سریع ترین بازار های در حال رشد برای دارایی های مالی در ایالات متحده هستند. در حالی که معامله ی اختیار معامله، جدید نیست ولی رشد سریعی را همراه با ایجاد بورس اختیارات شیکاگو (CBOE) در سال ۱۹۷۳ تجربه کرده است. درج اختیارات به طور منظم تری در بازارهای اوراق بهادار ارائه می شود.
رشد معامله اختیارات، همراه با علاقه روز افزون دانشگاهیان به مسائل ارزشیابی قراردادهای اختیار معامله بوده است.

انواع اختیار معامله:

یک اختیار معامله نشان دهنده قراردادی است که به دارنده آن، حق خرید و فروش یک اوراق بهادار را در تاریخ معین یا یک دوره زمانی معین با قیمت مشخص می دهد. انواع زیادی از قراردادهای اختیار معامله وجود دارد، اما همه آنها دارای یک عنصر مشخص هستند: ارزش اختیار معامله ، که مستقیما بستگی به ارزش اوراق بهادار پایه دارد.
اختیارات نشان دهنده مطالباتی بر روی اوراق بهادار پایه است و از این رو اغلب آنها را قرارداد مطالبات مشروط می نامند. دو اختیار معامله ای که کمترین پیچیدگی دارند شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. این دو اختیار معامله به طور وسیعی معامله می شوند.

اختیار خرید:

عمومی ترین اختیارات، اختیار خرید است. اختیار خرید به دارنده آن حق خرید تعداد معینی از سهام را با قیمت ثابت در زمان معین یا قبل از آن می دهد. معمولا اختیارات جدیدی که فقط در زمان معین انجام می شود، معروف به اختیار خرید اروپایی و اگر در قبل از زمان معین انجام شود، معروف به اختیار خرید آمریکایی است.
یک سرمایه گذار اختیار خرید را صادر می کند ( در اصطلاح واگذارنده اختیار خرید است ) و سرمایه گذار دیگر اختیار خرید را می خرد. بدین ترتیب، اختیار معامله نشان دهنده شرط بندی بین دو سرمایه گذار در مورد وضعیت آتی اوراق بهادار است.

به عنوان مثال یک اختیار خرید را باقیمت ۵ دلار و قیمت توافقی ۵۰ دلار در نظر بگیرید.
به ازای قیمت کمتر از ۵۰ دلار (سرمایه گذار) این قیمت را برای اعمال اختیار خرید نخواهد پرداخت، زیرا سهام را می توان در بازار به قیمتی کمتر از قیمت توافقی خرید. برای قیمت های بیشتر از ۵۰ دلار سرمایه گذار، قیمت اختیار را بابت اعمال اختیار خرید پرداخت کرده و به اندازه تفاوت بین سهم و قیمت توافقی نفع خواهد برد. ( البته زمانی دارنده اختیار خرید سود خواهد برد که قیمت سهام از مجموع قیمت اختیار خرید و قیمت توافقی بیشتر باشد.)
وضعیت صادرکننده اختیار خرید دقیقا برعکس دارنده اختیار خرید می باشد. صادرکننده اختیار خرید در قیمت های زیر ۵۰ دلار سودی برابر با ۵ دلار به ازای هر سهم بابت صدور اختیار خرید به دست می آورد. در قیمت بالاتر از ۵۵ دلار، صادر کننده اختیار خرید مبلغی بیش از آن چه که از طریق فروش اختیار خرید کسب کرده بود، از دست می دهد.

اختیار فروش:

اختیار فروش عبارت از اختیار معامله برای فروش سهام به قیمت معین در تاریخ انقضاء یا قبل از آن است. در واقع صادر کننده اختیار فروش با دریافت مبلغ معین باید در تاریخ معین سهام را به قیمت توافقی از دارنده اختیار فروش بخرد.
به عنوان مثال یک اختیار فروش را با قیمت ۵ دلار و قیمت توافقی ۵۰ دلار در نظر بگیرید.
برای قیمت های بالاتر از ۵۰ دلار دارنده اختیار فروش ترجیح می دهد که سهام را در بازار بفروشد و نه به صادرکننده اختیار فروش، زیرا قیمتی که دریافت می کند بیشتر است. لذا در قیمت های بیشتر از ۵۰ دلار ارزش اعمال برابر صفر است. برای قیمت های بیشتر از ۴۵ دلار اما کمتر از ۵۰ دلار دارنده اختیار فروش ترجیح می دهد که اختیار فروش را (به جای فروش سهام خود در بازار آزاد) اعمال کند. با این همه دارنده اختیار فروش زیان خواهد کرد. زیرا برای اختیار فروش مبلغی را پرداخت کرده است که بیشتر از نفعی است که از فروش در قیمت بالاتر بدست می آورد. در قیمت های کمتر از ۴۵ دلار، دارنده اختیار فروش سود می برد، زیرا مقداری که از فروش در قیمت بازار بدست می آورد، بیش از جبران هزینه اختیار فروش است. الگوی سود برای صادرکننده اختیار فروش درست بر عکس دارنده آن است.

ترکیب ها:

بخشی از سرگرمی های مربوط به اختیارات، اصطلاحات متنوع آن است. یکی از مباحثی که به طور خاص چنین ویژگی را دارد، مربوط به ترکیب اختیارات است. تعداد بیشماری ترکیب را می توان بر اساس اختیارات خرید و فروش تعریف کرد.

انواع ترکیب ها:

۱ – ترکیب دوپایه: ترکیب یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت توافقی یکسان و تاریخ انقضاء یکسان
۲ – ترکیب رشته: ترکیب دو اختیار فروش و یک اختیار خرید با قیمت توافقی یکسان
۳ – ترکیب بند: ترکیب دو اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت توافقی یکسان و تاریخ انقضا یکسان
4 -استرانگل : ترکیب یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت توافقی متفاوت و تاریخ انقضا یکسان
5 – راهبرد نامتقارن خوش بینانه : ترکیب دو اختیار خرید یا دو اختیار فروش با تاریخ انقضا یکسان و قیمت توافقی متفاوت
( باقیمت توافقی بیشتر می فروشیم.)
6- راهبرد نامتقارن بدبینانه : ترکیب دو اختیار خرید یا دو اختیار فروش با تاریخ انقضا یکسان و قیمت توافقی متفاوت
( با قیمت توافقی بیشتر می خریم.)
7- راهبرد نامتقارن پروانه ای : ترکیب چهار اختیار خرید یا چهار اختیار فروش با سه قیمت توافقی متفاوت و تاریخ انقضا یکسان
8 – راهبرد نامتقارن تقویمی : ترکیب دو اختیار خرید یا دو اختیار فروش با قیمت توافقی یکسان و تاریخ انقضا متفاوت
9- راهبرد نامتقارن تراگوشی : ترکیب اختیار خرید یا اختیار فروش با قیمت توافقی متفاوت و تاریخ انقضا متفاوت

دو نوع از مدل های ارزشیابی اختیار خرید اروپایی به صورت زیر است:
۱- فرمول دو جمله ای قیمت گذاری اختیار معامله
۲- فرمول ارزشیابی اختیار معامله بلک – شولز

۲ – پیمان آتی:

پیمان آتی که بین دو طرف صورت می گیرد، برای مبادله مبلغ معین پول برای یک کالا یا خدمتی خاص در آینده ای معین است. هر چند درباره قیمت در زمان توافق تصمیم گرفته می شود ولی هیچ وجه نقدی در آن زمان دست به دست نمی شود. به هر حال یکی از دو طرف یا هر دو طرف مبادله معمولا بایست مبلغی برای تضمین انجام قرارداد ارائه دهد. پیمان های آتی بخشی از زندگی روزمره هستند. وقتی کسی سفارش خودرو را می دهد که تحویل دهنده آن را موجود ندارد، وی اقدام به خرید پیمان آتی برای تحویل خودرو کرده است. قیمت و ویژگی های خودرو مشخص است. در این حالت ممکن است تاریخ تحویل دقیق نباشد. افزون بر این، سپرده ای برای تضمین این که خریدار، کالا را تحویل خواهد گرفت و قیمت مورد توافق را پرداخت خواهد کرد، مورد نیاز است.
آتی های مالی با اندکی تفاوت، شبیه به پیمان های آتی هستند، اصطلاح آتی های مالی خیلی توصیفی است. مالی بدان معناست که کالاهای تحویلی یکی از ابزارهای ( مانند سهام یا اوراق قرضه) است. کلمه قرارداد آتی در مقابل پیمان آتی این حقیقت را منعکس می کند که سودها و زیان ها به جای این که در پایان قرارداد حساب شود، به روز محاسبه و تسویه شود.
لازم به ذکر است که قراردادهای آتی بر پایه دارایی های فیزیکی نیز صادر میشوند. از آنهایی که نزدیک به دارایی های مالی هستند مانند نقره و طلا تا آنهایی که از دارایی های مالی به دور هستند.
قراردادهای آتی در بورس معامله می شوند در حالی که پیمان های آتی در بازار خارج از بورس (OTC ) معامله می شوند.
همچنین قراردادهای آتی تقریباً ریسک اعتباری ندارد ولی پیمان آتی تا حدودی ریسک اعتباری دارد.

توصیف آتی های مالی:

یک قرارداد آتی مالی بیانگر تحویل یک ابزار مالی خاص یا عنصری از مجموعه ای از ابزار مالی در تاریخ معین یا طی یک دوره زمانی معین به قیمت مورد توافق است. آتی های مالی در بورس های سازمان یافته معامله می شوند و شرایط قرارداد آن ها استاندارد است.

برخی از ویژگی های مهم قراردادهای آتی:

۱- وجه تضمین:

خرید یا فروش قراردادهای آتی بیان گر ورود به انجام یک تعهد در آینده است که در طول زمان دارای یک جریان نقدی می باشد. به منظور تضمین اینکه طرفین تعهدشان را انجام دهند، یک وجه تضمین اولیه یا یک سپرده مناسب بایستی نزد کارگزار داشته باشند. مقدار و شرایط سپرده از یک آتی به دیگری، تغییر می کند. معمولا مقدار وجه تضمین را مرتبط با حجم قرارداد و تغییرپذیری روزانه قرارداد تعیین می کنند. امروزه، هر بازار آتی دارای حداقل یک وجه تضمین ثابت است که در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد وجه تضمین اولیه است. اگر به دلیل تسویه روزانه، وجه تضمین به زیر « حداقل وجه تضمین ثابت » برسد. در این صورت سرمایه گذار بایستی وجوه لازم را به حساب خود واریز کند تا به سطح وجه تضمین اولیه برسد. اگر سرمایه گذار وجه تضمین اضافی را به حساب خود منظور نکند، کارگزار می تواند موقعیت او را به قیمت بازار بفروشد.

۲- محدودیت ها:

جنبه دیگر بازار قراردادهای آتی که بایستی بحث شود، عبارت از وجوه مدیریت است. بیشتر بازار آتی های مالی دارای محدودیهایی بر روی حجم خرید و فروش هر سرمایه گذار هستند.
یکی از نکات مهم این است که حدودی برای میزان تغییر قیمت در طول روز در نظر گرفته می شود.

۳- تحویل:

گزینه های تحویل آتی های مالی به خوبی تصریح می شود. با وجود این، شخصی که آتی را می فروشد، اغلب چند گزینه برای تحویل آن با استفاده از ابزارهای مالی دارد و گاهی اوقات نیز فقط یک گزینه در مورد تحویل وجود دارد.

سود و زیان قراردادهای آتی:

خریدار قرارداد آتی، موقعیت خرید یک قرارداد را دارد، که توافق می کند که یک ابزار مالی را در زمان معین تحویل بگیرد. فروشنده نیز موقعیت فروش قرارداد را دارد که توافق به تحویل ابزار مالی در زمان معین می کند.
توجه داشته باشید که سود خریدار معادل با زیان فروشنده است. قراردادهای آتی و پیمان های آتی، بازی هایی با جمع صفر هستند. سود ( یا زیان ) خریدار به علاوه زیان ( یا سود ) فروشنده برابر با صفر است.

مقایسه ی قرار آتی و اختیار معامله:

تفاوت مهمی که بین این دو وجود دارد این است که در قراردادهای آتی زیان بالقوه سفته باز در مقایسه باسود احتمالی آن بیشتر است. اما در اختیار معادله بدون توجه به اینکه میزان کاهش قیمت دارایی پایه چقدر است، ضرر سفته باز همان هزینه ی خرید اختیار معامله است.

مقایسه ی پیمان آتی و اختیار معامله:

پیمان های آتی برای ایجاد حالت بی تفاوتی نسبت به ریسک طراحی شده اند یعنی قیمتی را که پوشش دهنده ریسک دریافت می کند یا می پردازد را تثبیت می کنند. در مقابل قراردادهای اختیار معامله تضمین ایجاد می کنند.یعنی سرمایه گذار می تواند خود را در مقابل حرکت نامطلوب قیمت محافظت کند و از حرکت مطلوب قیمت ها منتفع شود.برخلاف پیمان آتی برای ورود در قراردادهای اختیار معامله هزینه هایی بابت قیمت اختیار معامله پرداخت می شود.

 

منبع :  کتاب نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری

مترجم: جناب آقای دکتر سوری

این نوشته را در شبکه های اجتماعی برای علاقه مندان به اشتراک بگذارید:

Admin Admin

توصیه میکنیم این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاه ها


تا کنون دیدگاهی ارسال نشده است،
 

برای دانلود فایل مقاله نگاهی به ارزهای دیجیتال فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله بازار آتی چیست فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله بورس چیست فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله چگونه در بازار بورس با موفقیت سرمایه گذاری کنیم، فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله تفاوت صبر،تحمل و تعلل در معاملات فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله روانشناسی معامله فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله اهمیت روانشناسی و اصول معامله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله قورباغه بورسی نشوید، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link

برای دانلود فایل مقاله قورباغه بورسی نشوید، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link
دانلود فایل صوتی بهترین صنایع برای سرمایه گذاری کدامند؟

دکتر شهاب موسوی

دانلود فایل صوتی
close-link
دانلود فایل صوتی يك كلاهبرداري بزرگ اما دوست داشتني در بازار هاي مالي

دکتر شهاب موسوی

دانلود فایل صوتی
close-link

دانلود فایل صوتی پاسخ به سوالات فعالان بازار سرمایه

می خواهم این فایل صوتی را دانلود کنم
close-link

برای دانلود فایل مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد
دانلود فایل مقاله
close-link
دوره جامع آموزشی آکادمی سرمایه گذاران موفقدریافت اطلاعات دوره
+
دانلود فایل پاورپوینت همایش
فایل را دانلود میکنم
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تماس
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فایل آموزش نرم افزار ادونس گت همین حالا فرم زیر را تکمیل نمایید و آموزش خود را شروع کنید
*اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دیگر هیچ فرصتی را از دست ندهید
می توانید از آموزش های رایگان ما بهره مند شوید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
همین الان دانلود کنید
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
آسا سرمایه
دانلود فایل صوتی توصیه های معامله گری
کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد کنید
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 30 درصد
کوپن تخفیف ویژه محصول آموزشی الیوت و نرم افزار Advance GET
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به آموزش این نرم افزار علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 48 ساعت اعتبار دارد.
همایش بررسی بازار و افق های پیش رو
برای رزرو صندلی کافیست همین الان اطلاعات خود را وارد نمایید.
اطلاعات شما نزد آسا سرمایه حفاظت شده است
کوپن تخفیف 200 هزار تومانی
ویژه دوره تحلیل تکنیکال جامع
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
کوپن تخفیف 120000 هزار تومانی
کوپن تخفیف ویژه دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا یک هفته اعتبار دارد.
هدیه اولین بارش برف پاییزی
کوپن تخفیف 20% ویژه محصولات آموزشی آسا
این کوپن فقط تا 15 آذرماه اعتبار دارد.
جشنواره یلدای شگفت انگیز
کوپن تخفیف 25% ویژه محصولات آموزشی آسا
اعتبار از 28 آذر لغایت 8 دی ماه
Do you want massive traffic?
Scelerisque augue ac hac, aliquet, nascetur turpis. Augue diam phasellus odio lorem integer, aliquam aliquam sociis nisi adipiscing hacac.
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
* we never share your details with third parties.
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود میکنم
 • Goblinus globalus fantumo tandempo
 • Scelerisque cursus dignissim donus
 • Montes vutario lacus quis arcupolisio
 • Leftomato denitro oculus tepircos den
 • Spiratio dodenus christmas popupius
 • Afrenius globalus spiritum tandempo
 • Fitatos vutario lacus quis arcup delis
All rights reserved © Company Name, 2014
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود فیلم آموزشی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فایل دانلود راهنمای فارسی نرم افزار
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
Advanced GET
فایل مقاله تاتی تاتی با آتی
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش اول
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش دوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزش پرایس اکشن-بخش سوم
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی گذری بر منابع پرایس اکشن
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
(Price Action)
فیلم آموزشی اثر روانشناسی بر متغیر های فردی مهم در ساخت سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی اهمیت روانشناسی و انتخاب تایم فریم مناسب
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی افزایش بهره وری در معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی چه بازارهایی را معامله کنیم؟
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی سیستم معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
فیلم آموزشی حد ضرر و نقاط ورود
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
ویژه دوره کلوپ سرمایه گذاران موفق
چون بیش از یک دقیقه است در این صفحه هستید و به بورس و آموزش علاقه دارید این کوپن به شما تعلق میگیرد!
این کوپن فقط تا 72 ساعت اعتبار دارد.
کوپن تخفیف
%10
دانلود رایگان فایل صوتی توصیه های معامله گری
فایل را دانلود می کنم
اطلاعات شما نزد آساسرمایه حفاظت شده است
شروع افتتاح حساب معاملات
(جهت خرید و فروش سهام، اوراق اسناد خزانه، تسهیلات مسکن و...)
(اخذ کد بورسی)
قدم به قدم در بازار سرمایه در کنار شما هستیم.
کارشناسان ما در مجموعه آساسرمایه هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما فعالان بازار در حوزه آموزش هستند تا بهترین دوره های آموزشی را با توجه به شرایط شما پیشنهاد دهند.
متشکریم. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.
دانلود رایگان!
دوره آموزشی الفبای بازار بورس به زبان ساده
دانلود فایل صوتی بررسی هفتگی بازار بورس
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش اول)
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی احساس در معامله گری(بخش دوم)
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی مصاحبه با شهاب موسوی
موضوع: بیت کوین (Bitcoin)
دانلود فایل صوتی بررسی هفتگی بازار بورس
شهاب موسوی
دوره صوتی ثروتمندان خودساخته در بورس
--------------------------------------------------------
جلسه اول: چگونه افراد از طریق سرمایه گذاری ثروتمند می شوند؟
12 نکته که در رابطه با بیت کوین باید بدانید
دوره صوتی ثروتمندان خودساخته در بورس
--------------------------------------------------------
جلسه دوم
دانلود فایل صوتی 7 گناه نابودگر برای معامله گران
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی بررسی وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال
شهاب موسوی
دانلود فیلم جلسه اول دوره کلوپ
چگونه از بازار ارز دیجیتال کسب سود کنیم؟
دانلود فایل صوتی
شهاب موسوی
دانلود فایل صوتی مفاهیم اقتصاد کلان
شهاب موسوی
دانلود فیلم کارگاه های نمایشگاه بورس، بانک و بیمه